นโยบายความเป็นส่วนตัว

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก
         ร้าน Peekaboo Baby Time ให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง เรายืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัว

          สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น ถ้าร้าน ฯ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านจะต้องรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การกระทำการใด ๆ ในเว็บไซต์โดยผ่าน Log in ของท่าน ร้านฯ จะถือเสมือนหนึ่งท่านได้เต็มใจกระทำการดังกล่าวนั้นด้วยตัวของท่านเอง ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทางร้านฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจากเพื่อใช้ศึกษาพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
          ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้

1) ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

2) วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

3) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

4) วิธีการเก็บรักษาข้อมูล
         กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ได้ที่ peekaboobabytime@gmail.com


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

1) ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล

2)บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน

3) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ และการออกใบเสร็จ

4) การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน

 วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

1) เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)

2) เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของเรา

3) เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
          เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) ได้รับการอนุญาตจากท่าน

2) สำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน

3) สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

 
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล
          เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้

1) มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

2) การใช้ Firewall

3) การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

 การเปลี่ยนแปลง
          วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

1) มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

2) การใช้ Firewall

3) การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส